01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

IZGRADNJA DRUMSKOG MOSTA PREKO REKE TISE KOD ADE Ada, Srbija

     Most preko Tise kod Ade isprojektovan je kao most sa kosim kablovima, raspona: 77.4 + 167.7 m, sa jednim AB pilonom `A `oblika, kroz koji prolazi greda. Po tri obostrano bočno postavljena kosa kabla poduhvataju gredu u glavnom rasponu, a tri kosa kabla sa druge strane pilona sidre se u gredu iznad stubova, te u sredini tog raspona.

     Projektant je maksimalno iskoristio staru mostovsku konstrukciju, koju je Vojvodini poklonio nemački grad Vilshofen, tako što je postojeći gredni sistem upotrebljen u potpunosti za formiranje novog.

     Euro Gardi Group je 2006. godine kao stručni konsultant investitora, Opštine Ada, uradio sve potrebne studije, generalni i idejni projekat za ovaj most. Investitori su Opština Ada i JP “Putevi Srbije”, izvođač radova beogradski “Intermost”, a Euro Gardi Group je nadzorni organ nad izvođenjem radova.