01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

PROJEKAT NOVOG PUTA SA DVE TRAKE AL AJAYLAT
- QASR AL HAJJ (L=67.0 KM)

     Za potrebe investitora izrađen je glavni projekat novog puta sa dve trake koji treba da poveže Al Ajaylat i Qasr Al Hajj.

     Novi put je 66 553 m dužine, projektovana brzina je 100 km/h. Projektovan je da prolazi blizu izvorišta vode: Sheite, Geteje, Zatarije, Shargije i Zuagije. Prva faza projekta predstavlja severni deo trase novog puta, dužine 27.1 km.

     Vertikalno, put prati konfiguraciju terena i postepeno se penje od početka do kraja trase. Trasa počinje na 69.33 m nadmorske visine, i postepeno se podiže do 100.00 m nadmorske visine na kraju prvog dela trase (km 27+100).

     Projektovana trasa ima dve saobraćajne trake širine po 3.75 m. Bankine su 1.25 m široke.