01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

GLAVNI PROJEKAT PUTA U AL BIFI, TRIPOLI,
LIBIJA (L=25.0 KM)

     Izrada studije inženjerskog dizajna, projekta puta i saobraćajne signalizacije u mestu Al Bifi, Tripoli, Libija. Ukupna dužina je približno 25 kilometara.

     Topografija područja u kom se nalazi put se može definisati kao ravna na prvom delu, i diže se prema kraju puta.

     Projektovana brzina je 100 km/h. Projektovani kolovoz ima dve saobraćajne trake od po 3,5 m širine na obe strane, spoljašnje i unutrašnje ivične trake su po 0,5 metara širine. Postojeći put je oko 6 metara širok i treba ga proširiti za oko 2 metra. U urbanom području dugom 2,8 km, razdelni pojas je 1,00 metara širok.

     Izvan urbanog područja projektovan je razdelni pojas 5,00 metara širine. Bankine su široke 2 metra.