01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

ARHIV GRADA NOVOG SADA I KOMERCIJALNO-
POSLOVNI CENTAR

Novi Sad, Srbija

projekat: Idejni arhitektonski projekat, godina realizacije: 2010.
odgovorni projektant/autor: Nemanja Radusinović
površina objekta: 25.000,00 m2
investiciona vrednost: 17.500.000,00€

SILUETA - formiranje dominantne, reperne tačke područja sagledive sa železničkog pravca i Dunava. Novoformirana silueta treba da bude izražen i jasan oblik koji će dati prostorni pečat gradu, kao i regionu.

TAČKE OKUPLJANJA - formirane na mestima susticanja dominantnih linija. Trg, atrijumi i foajei su oblikovani kao slobodni ambijenti za odmor, edukaciju, opuštanje i zabavu.
RELJEF/TEREN - rešavanje problema visokog nivoa podzemnih voda. Nasipanjem terena i formiranjem zelenih površina sa blagim nagibom oblikuju se parkovske površine za edukaciju, meditaciju, zabavu i opuštanje.