01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya

ARCHITECTURE BRIDGES ROADS
 

ARHIV GRADA NOVOG SADA I KOMERCIJALNO-
POSLOVNI CENTAR

Novi Sad, Srbija

projekat: Idejni arhitektonski projekat, godina realizacije: 2010.
odgovorni projektant/autor: Nemanja Radusinović
površina objekta: 25.000,00 m2
investiciona vrednost: 17.500.000,00€

SILUETA - formiranje dominantne, reperne tačke područja sagledive sa železničkog pravca i Dunava. Novoformirana silueta treba da bude izražen i jasan oblik koji će dati prostorni pečat gradu, kao i regionu.

TAČKE OKUPLJANJA - formirane na mestima susticanja dominantnih linija. Trg, atrijumi i foajei su oblikovani kao slobodni ambijenti za odmor, edukaciju, opuštanje i zabavu.
RELJEF/TEREN - rešavanje problema visokog nivoa podzemnih voda. Nasipanjem terena i formiranjem zelenih površina sa blagim nagibom oblikuju se parkovske površine za edukaciju, meditaciju, zabavu i opuštanje.