01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 
 

SANACIJA DRUMSKOG MOSTA PREKO RUKAVCA TAMIŠA KOD ČENTE, NA PUTU M-24.1
Čenta, Srbija

     Most preko rukavca Tamiša kod Čente na putu M-24.1, km 27+370 je drumski most sa dve saobraćajne trake urađen u armiranom i prednapregnutom betonu.

     Projekat sanacije predmetnog mosta imao je za cilj rekonstrukciju mostovske konstrukcije i njeno dovođenje u stanje nosivosti koje može da podnese propisano saobraćajno opterećenje i zamenu kolovoznog zastora i ograda na mostu. Most je rekonstruisan 2005-2006 godine, investitor je bila Republička direkcija za puteve - Beograd, izvođač radova je bio “Intermost” iz Beograda, a nadzor nad radovima je vodio Euro Gardi Group.