01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

POSLOVNI OBJEKAT “ERSTE BANK”
Novi Sad, Srbija

projekat: Idejni arhitektonski projekat
odgovorni projektant/autor:
Nadežda Milenković, Aleksandar and Đorđe Nedeljković
površina objekta: 25.000,00 m2
godina realizacije: 2006.
investiciona vrednost: 40.000.000,00€

    Za potrebe planiranih poslova Centralne banke iz Beča, Austrija, projektovan je objekat glavne filijale u Novom Sadu. Objekat je lociran u užem gradskom centru i svojim poslovnim sadržajem komunicira sa okolnim objektima na pomenutom lokalitetu.
     Adekvatno uklopljen u urbanu celinu, u skladu sa svojom namenom. Oprema kojom je obogaćen enterijer odgovara zahtevima 21. veka sa najsavremenijim rešenjima rasvete, klimatizacije, kompjuterske tehnike, panoramskih liftova.