01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya

ARCHITECTURE BRIDGES ROADS
 
 

IDEJNO REŠENJE UREĐENJA CENTRA TRSTENIKA
Trstenik, Srbija

projekat: Idejno arhitektonsko rešenje
odgovorni projektant/autor: Neda Đaković
godina realizacije: 2012.

    Osnovna ideja uređenja opisanog poteza bila je formiranje energetski održivog javnog prostora keja i trga, visokih funkcionalnih i estetskih kvaliteta, koji kako energetski tako i ekonomski predstavlja racionalno rešenje za zadati prostor.
     Cilj uređenja konkursnog prostora ukupne površine od 10.000,00 m2 bio je oblikovanje socijalno, ekonomski i energetski održivog prostora koji će se fazno realizovati.