01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

REKONSTRUKCIJA MOSTA SLOBODE PREKO DUNAVA
U NOVOM SADU

Novi Sad, Srbija

     Most Slobode premošćuje Dunav na teritoriji grada Novog Sada na mestu gde je Dunav širok cca 480 m i ima maksimalnu dubinu od 9 do 12 m. Most je dugačak 1312 m i sastoji se od tri konstruktivna dela:
• Prilazni deo sa novosadske strane koji je od prednapregnutog betona sa 10 raspona od po 30 m,što čini 300 m dužine.
• Prilazni delovi od spregnute konstrukcije, čelik-beton, 4 raspona sa novosadske strane od po 60 m i tri raspona sa kameničke strane od po 60 m, što ukupno čini 420 m.
• Glavni most na kosim kablovima, tip harfa, sa centralnim rasponom od 351 m i po dva sporedna raspona od 60 m sa obe strane, što ukupno čini 591 m.

     Euro Gardi Group je zajedno sa francuskom firmom Louis Berger S.A., u ovom poslu imao ulogu glavnog inženjera, a u svemu prema međunarodnim propisima FIDIC-a za ugovore za projektovanje i izvođenje objekata.