01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

GLAVNI PROJEKAT PUTA MARTUBA - BEL FRAIS,
LIBIJA (L=62.5 KM)

     Cilj projekta je priprema konceptualne analize i projektovanje puta paralelnog sa postojećim putem Martuba - Bel Frais. Dužina postojećeg puta iznosi oko 62.5 km, ne računajući deonice kroz Mizram i Timimi. Postojeći put je lociran u priobalnom području na severoistoku Libije.Teren je pretežno ravan.

     Na ovoj trasi postoji 46 propusta i manjih mostova. Predložena trasa ima ima dve saobraćajne trake po 3.75 m širine na obe strane, unutrašnja i spoljašnja ivična traka su široke po 0.5 m. Bankine su širine 2.00 m (popločane) i 1.50 m (nepopločane). Razdelni pojas je 6.00 m širine.

     Odvođenje atmosferske vode obezbeđeno je projektovanjem poprečnog pada kolovoza. Voda se preko bankina odvodi sa kolovoza u postojeće zelenilo. Gornja površina popločane bankine je na istoj visini kao i površina puta. Pad bankina iznosi 4%, kosina je 1:4. Opisano rešenje se pokazalo kao najoptimalnije za lokalne uslove.