01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya

ARCHITECTURE BRIDGES ROADS
 

OPŠTA BOLNICA VRBAS
Vrbas, Srbija

projekat: Glavni arhitektonsko/građevinski projekat
odgovorni projektant/autor: Nemanja Radusinović
površina objekta: 15.000,00 m2 godina realizacije: 2011.
investiciona vrednost: 20.000.000,00€

     Arhitektonsko-tehnološko idejno rešenje II faze izgradnje Opšte Bolnice Vrbas, u Vrbasu, Srbija, obuhvata dogradnju postojećeg bolničkog objekta novim kompleksom bolničkih objekata i njihovo povezivanje u jedinstvenu celinu. Planiranje izgradnje vršeno je rešavanjem problemskih celina:
  a) tehnološko/funkcionalna,
c) materijalna,
b) arhitektosko/konstruktivna,
d) instalaciona.
     Ovo rešenje prikazuje nove tehnologije i tehnološko organizovanje, modernu arhitekturu i urbanizaciju i savremenu upotrebu kvalitetnih materijala ovog podneblja.