01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 
 

REKONSTRUKCIJA DRUMSKOG MOSTA PREKO KANALA DTD KOD PRIGREVICE, NA PUTU L-140
Prigrevica, Srbija

     Most preko kanala DTD kod Prigrevice na lokalnom putu L-410, je drumski most sa dve saobraćajne trake urađen u armiranom i prednapregnutom betonu. Most je originalno projektovan 1958. godine, statičkog sistema kontinualnog nosača sa rasponima 12.40 + 42.00 + 12.40 m. Ukupna širina mosta je 8 metara. Most se srušio 24.12.2005. godine u trenutku dok je preko njega prelazila auto dizalica teška 69 tona. Zatege od prednapregnutih kablova 6Ø5 kod obalnih stubova su popustile prilikom rušenja mosta i auto dizalica je pala zajedno sa mostom i ostala na konstrukciji u koritu kanala.

     Projekat sanacije i rekonstrukcije ovog mosta je rađen 2006. godine, investitori su bili Opština Apatin i JP “Putevi Srbije”, izvođac radova beogradski “Intermost”, a Euro Gardi Group je bio stručni konsultant investitora i nadzorni organ nad izvođenjem radova.