01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

Glavni projekat kružnog toka na raskrsnici sentandrejskog puta i primorske ulice u novom sadu

     Glavni cilj ovog projekta je rekonstrukcija postojeće klasične raskrsnice i novi projekat kružnog toka između Sentandrejskog puta i Primorske ulice u Novom Sadu. Investitor je Grad Novi Sad, “Zavod za izgradnju grada Novog Sada”. Unutrašnji poluprečnik kružnog toka 12.0 m, spoljašnji je 21.0 m. Projekat je izrađen 2004. godine.


Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije deonice puta M-7, Veternik - Novi Sad (L=2.5 km)

     Projektom je obuhvaćen dizajn druge trake puta paralelne postojećoj, kao i rekonstrukcija postojeće trake puta između Veternika i Novog Sada. Put koji povezuje Veternik i Novi Sad je 7m širine sa 2 kolovozne trake od po 3.5m širine. Novim projektom predviđene su po dve trake širine 3.5m u oba smera. Razdelni pojas je širine 4m. Projekat je izrađen 2003. godine, dok su radovi izvedeni tokom 2004. godine. Investitor je Grad Novi Sad, “Zavod za izgradnju grada Novog Sada”.