01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 
 

SPECIJALISTIČKI PREGLED I ANALIZA STANJA
DRUMSKOG MOSTA PREKO SAVE,
U SREMSKOJ MITROVICI NA PUTU R-116

Sremska Mitrovica, Srbija

     Drumski most preko Save u Sremskoj Mitrovici koji se nalazi na putu R-116 je složeni most sa prilaznim konstrukcijama od prednapregnutog betona i glavne čelične mostovske konstrukcije sandučastog poprečnog preseka sa ortotopnom pločom ukupne dužine 750 m.

     Euro Gardi Group je 2006. godine angažovan od strane JP “Putevi Srbije” da uradi specijalistički pregled i analizu stanja mosta koji je izgrađen 1976. godine i sada zahteva određenu rekonstrukciju.