01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 
 

IZGRADNJA DRUMSKOG MOSTA PREKO REKE SAVE KOD SREMSKE RAČE, NA PUTU M-18
Sremska Rača, Srbija

     Novi most preko reke Save kod Sremske Rače je projektovan kao čelična kontinualna greda sa tri raspona, sandučastog poprečnog preseka, sa ortotropnom pločom. Rasponi su 125+150+125 m.

     Projekat izgradnje mosta je počeo 2007. i predvidjeno je da most bude završen u junu 2008. Investitor je JP “Putevi Srbije”, izvođač radova beogradski “Intermost”, a Euro Gardi Group je nadzorni organ nad izvođenjem radova.