01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

IZGRADNJA NOVOG DRUMSKOG MOSTA “ZEMUN - BORČA” I PRIPADAJUĆIH SAOBRAĆAJNICA, PREKO DUNAVA U BEOGRADU
Beograd, Srbija

     Most Zemun-Borča je u sklopu severne obilaznice Beograda i namena ovog projekta je da poboljša tranzitni saobraćaj oko Beograda sa izgradnjom novog mosta preko Dunava, od Zemuna do Borče sa pripadajućim putevima i raskrsnicama, formirajući severni prsten oko grada, povezajući Zemun sa putem Beograd-Pančevo. Dvotračni put kroz naselje približno 21.3 km dužine, sa 3 saobraćajne trake, širine 3.5 m, sa razdelnim pojasom i pešačkim stazama promenljive širine.

     Konzorcijum kompanija: vodeći član Louis Berger Pariz,Francuska u saradnji sa Euro Gardi Group d.o.o i Louis Berger d.o.o su imenovani od strane Vlade Republike Srbije da vrši usluge Glavnog inženjera za novi most preko Dunava od Zemuna do Borče sa pripadajućim putevima i petljama.