01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,


 

O NAMA VIZIJA / MISIJA BOARD / EKSPERTI / DEPARTMANI REFERENC LISTA
 

ORGANIZACIONA ŠEMA
             

dr Zoran Florić,
Dipl. inž. građ.
PREDSEDNIK KOMPANIJE


         
Jadranka Ćosić,
Dipl. pravnik
Član borda kompanije
Vesna Florić,
Mast. inž. arh.
Član borda kompanije

Draško Mišulić,
Dipl. inž. građ.
Zamenik generalnog direktora


 

                        
               


   

mr Branko Marković,
Dipl. inž. građ.

Zorica Florić Čanadović,
Mast. inž. arh.

Đorđe Pavkov
Dipl. inž. građ.
Uroš Zorić
Dipl. inž. arh.
Jovana Jarić
Mast. inž. arh.
   

Direktor departmana
za odnose sa inostranstvom

Direktor departmana
za inženjering

Direktor departmana
za mostove i putne objekte
Direktor departmana
za arhitekturu
Zamenik direktor departmana
za arhitekturu
   

 

 

         
             
Tokom 25 godina razvoja osnovano je više kompanija u zemlji i inostranstvu:
 
   
  • Euro Gardi Group, Novi Sad, Srbija

  • Euro Gardi Group Libya, Tripoli, Libija