01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya

ARCHITECTURE BRIDGES ROADS
 

MINI MASTER, AKVA CENTAR, ETNO SELO - BLOK B
Novi Sad, Srbija

Projekat: arhitektonsko konceptno rešenje
autori: Vesna Florić, Milica Vlaov Tešić, Nedeljka Đaković
3D vizuelizacija: Igor Šćepanović
površina kompleksa: cca 35.000,00 m2
godina realizacije koncepta: 2013.

- B.1. Višefunkcionalni objekat površine od cca 10.000,00 m2 i otvorena pozornica površine od cca 1000,00 m2
- B.2. Etno paviljonski kompleks na južnoj granici bloka površine od cca 625,00 m2 pod objektima.
Višefunkcionalni objekat i letnja pozornica povučeni su tako da forimiraju trg ispred ulaza u prostore Muzeja sajma i otvorene pozornice. Vrtovi uvode prirodni ambijent u unutrašnjost prostora.
U oblikovanju objekta predviđena je upotreba materijala koji zadovoljavaju važeće standarde energetske efikasnosti. Na krovnim ravnima postavljeni su solarni paneli.