01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

GLAVNI PROJEKAT PUTA U AL BIFI, TRIPOLI,
LIBIJA (L=25.0 KM)

     Izrada studije inženjerskog dizajna, projekta puta i saobraćajne signalizacije u mestu Al Bifi, Tripoli, Libija. Ukupna dužina je približno 25 kilometara.

     Topografija područja u kom se nalazi put se može definisati kao ravna na prvom delu, i diže se prema kraju puta.

     Projektovana brzina je 100 km/h. Projektovani kolovoz ima dve saobraćajne trake od po 3,5 m širine na obe strane, spoljašnje i unutrašnje ivične trake su po 0,5 metara širine. Postojeći put je oko 6 metara širok i treba ga proširiti za oko 2 metra. U urbanom području dugom 2,8 km, razdelni pojas je 1,00 metara širok.

     Izvan urbanog područja projektovan je razdelni pojas 5,00 metara širine. Bankine su široke 2 metra.