01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

PROJEKTOVANJE DRUGE TRAKE PUTA AZ ZAVIJA - BIR AL GANAM, LIBIJA (L=43.0 KM)

     Cilj investicije je projektovanje druge trake, paralelne sa postojećom, na putu koji povezuje Az Zaviju i Bir Al Ganam. Dužina postojećeg puta je oko 42 kilometra (0+000,00 km do 41 + 855,86km)

     Horizontalno, put ima 31 krivinu sa radijusom od 475 metara do 2000 metara. Projektovana brzina je 120 km/h. To je uslovilo preprojektovanje 10 postojećih horizontalnih krivina sa manjim radijusom, na nove gde je minimalni radijus 750 metara. Trasa novog puta je paralelna sa postojećim.

     Širina postojećeg puta varira, ali je u proseku 9 metara širine. Projektovani kolovoz ima dve saobraćajne trake po 3.75 metara širine, unutrašnja ivična traka je 0.5 metara široka, a spoljašnja je 1,5 metar širine i mogu se koristiti kao zaustavna traka. Razdelni pojas je 6 metara širine, a bankine su 2,0 metra široke.