01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 
 

SANACIJA DRUMSKOG MOSTA PREKO RUKAVCA TAMIŠA KOD ČENTE, NA PUTU M-24.1
Čenta, Srbija

     Most preko rukavca Tamiša kod Čente na putu M-24.1, km 27+370 je drumski most sa dve saobraćajne trake urađen u armiranom i prednapregnutom betonu.

     Projekat sanacije predmetnog mosta imao je za cilj rekonstrukciju mostovske konstrukcije i njeno dovođenje u stanje nosivosti koje može da podnese propisano saobraćajno opterećenje i zamenu kolovoznog zastora i ograda na mostu. Most je rekonstruisan 2005-2006 godine, investitor je bila Republička direkcija za puteve - Beograd, izvođač radova je bio “Intermost” iz Beograda, a nadzor nad radovima je vodio Euro Gardi Group.