01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 
 

IZGRADNJA DRUMSKOG MOSTA PREKO REKE MORAVICE NA DEVIJACIJI PUTA M-7.1. KM 74+225, ZRENJANIN-VRŠAC Plandište, Srbija

- širina mosta 10,11 m, poprečnog profila : kolovoz sa zaštitinim pojasom 7,10 m, pešačka staza i prolaz 1,88 m i 1,13 m sa pešačkim i odbojnim ogradama,
- ukupna dužina 72,30 m, sa tri raspona po 21,0 m i prelaznim konstrukcijama,
- fundiranje je na šipovima, -noseću strukturu čine montažni prefabrikovan armirano-betonski elementi visine 1,32 m, prethodno napregnuti, a na licu mesta spregnuti pomoću monolitne betonske kolovozne ploče.

     Investitor je bio JP “Putevi Srbije”, izvođač “Intermost”, a Euro Gardi Group je vodio nadzor nad izvođenjem radova.