01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

SANACIJA DRUMSKOG MOSTA PREKO KANALA DTD KOD BEČEJA NA PUTU M-3
Bečej, Srbija

     Most preko kanala DTD kod Bečeja na putu M-3, je drumski most sa dve saobraćajne trake urađen u armiranom prednapregnutom betonu. Most je statičkog sistema ram na dva zgloba sa prepustima i kosim zategama i stubovima - dvojno podupiralo, odnosno ram sa “V” stubovima, raspona 14+40.5+14 m. Ukupna širina mosta je 9.30 metara.

     Projekat njegove rekonstrukcije 2006. godine je obuhvatio dodatno prednaprezanje konstrukcije, izradu novih obalnih stubova i novog kolovoznog zastora i zaštitnih ograda. Investitor je bio JP “Putevi Srbije”, izvođač “Mostogradnja”, a Euro Gardi Group je vodio nadzor nad izvođenjem radova.