01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

SANACIJA DRUMSKOG MOSTA PREKO PRUGE KOD BEK-a, ZRENJANIN, NA PUTU M-24
Zrenjanin, Srbija

     Most preko pruge kod BEK-a u Zrenjaninu je drumski most na putu M-24 sa dve saobraćajne trake urađen u armiranom betonu. Ukupna dužina mosta je 106 m sa rasponima 6x14.6+18.4m, a ukrštanje mosta sa železničkim kolosekom je pod uglom od 53º. Most je originalno rađen 1964. godine i pregledima konstrukcije stavljen u I katego-riju oštećenja.

     Projekat njegove rekonstrukcije 2005-2006. godine je obuhvatio sanaciju svih zglobova i kolovozne ploče, kao i novi kolovozni zastor i pešačke i elastične odbojne ograde.Investitor je bila Republička direkcija za puteve - Beograd, izvođač “Intermost”, a Euro Gardi Group je vodio nadzor nad izvođenjem radova.