01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

REKONSTRUKCIJA MOSTA SLOBODE PREKO DUNAVA
U NOVOM SADU

Novi Sad, Srbija

     Most Slobode premošćuje Dunav na teritoriji grada Novog Sada na mestu gde je Dunav širok cca 480 m i ima maksimalnu dubinu od 9 do 12 m. Most je dugačak 1312 m i sastoji se od tri konstruktivna dela:
• Prilazni deo sa novosadske strane koji je od prednapregnutog betona sa 10 raspona od po 30 m,što čini 300 m dužine.
• Prilazni delovi od spregnute konstrukcije, čelik-beton, 4 raspona sa novosadske strane od po 60 m i tri raspona sa kameničke strane od po 60 m, što ukupno čini 420 m.
• Glavni most na kosim kablovima, tip harfa, sa centralnim rasponom od 351 m i po dva sporedna raspona od 60 m sa obe strane, što ukupno čini 591 m.

     Euro Gardi Group je zajedno sa francuskom firmom Louis Berger S.A., u ovom poslu imao ulogu glavnog inženjera, a u svemu prema međunarodnim propisima FIDIC-a za ugovore za projektovanje i izvođenje objekata.