01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

NOVI MOST PREKO DUNAVA U NOVOM SADU, NA STUBOVIMA STAROG ŽELEZNIČKOG MOSTA “FRANC JOZEF”
Novi Sad, Srbija

     Novi drumski most preko Dunava u Novom Sadu, na stubovima starog železničkog mosta "Franc Jozef" ima sledeće karakteristike:
- širina mosta je 23,50 m,
- dužina mosta 545,03 m,
- stubovi su fundirani na bušenim šipovima,
- most je konstruktivnog sistema sa kosim kablovima i jednim asimetrično postavljenim pilonom, sa glavnim rasponom od 188,30 m i zadnjim rasponom od 91,73 m,
- pilon je visok 59,00 m (od kolovoznog lima).

     Idejno rešenje obuhvata projekat novog drumskog mosta na postojećim stubovima nekadašnjeg železničkog mosta, projekat tunela i prilaznih saobraćajnica sa obe strane Dunava, kao i parterno uređenje u zonama oko novopro-jektovanih objekata.