01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

GLAVNI PROJEKAT PUTA MARTUBA - BEL FRAIS,
LIBIJA (L=62.5 KM)

     Cilj projekta je priprema konceptualne analize i projektovanje puta paralelnog sa postojećim putem Martuba - Bel Frais. Dužina postojećeg puta iznosi oko 62.5 km, ne računajući deonice kroz Mizram i Timimi. Postojeći put je lociran u priobalnom području na severoistoku Libije.Teren je pretežno ravan.

     Na ovoj trasi postoji 46 propusta i manjih mostova. Predložena trasa ima ima dve saobraćajne trake po 3.75 m širine na obe strane, unutrašnja i spoljašnja ivična traka su široke po 0.5 m. Bankine su širine 2.00 m (popločane) i 1.50 m (nepopločane). Razdelni pojas je 6.00 m širine.

     Odvođenje atmosferske vode obezbeđeno je projektovanjem poprečnog pada kolovoza. Voda se preko bankina odvodi sa kolovoza u postojeće zelenilo. Gornja površina popločane bankine je na istoj visini kao i površina puta. Pad bankina iznosi 4%, kosina je 1:4. Opisano rešenje se pokazalo kao najoptimalnije za lokalne uslove.