01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 

GLAVNI PROJEKAT PUTA AL KHOMS - TARHUNAH - Al QARABULLI, LIBIJA (L=120.0 KM)

     Cilj ovog projekta je priprema konceptualne analize i projektovanje druge trake paralelne sa postojećom, na putu koji povezuje Al Khoms-Tarhunah-Al Qarabuli. Dužina postojećeg puta je 120 km.

     Konceptualna analiza uključila je moguće alternative za novu trasu na bilo kojoj strani postojećeg puta koji je u velikoj meri zavistan od postojecih ili planiranih objekata infrastrukture, prirodnih ili izgrađenih prepreka, koji su uvek ograničavajući faktor u donošenju odluke za novu trasu.

     Postojeći put uglavnom je na brdovitom terenu, dok je manji deo puta u blizini Obalnog puta na skoro ravnom terenu.

     Na trasi je 7 velikih i visokih mostova, i mnogo manjih objekata kao što su pločasti i cevasti propusti.