01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 
 

SPECIJALISTIČKI PREGLED I ANALIZA STANJA
DRUMSKOG MOSTA PREKO SAVE,
U SREMSKOJ MITROVICI NA PUTU R-116

Sremska Mitrovica, Srbija

     Drumski most preko Save u Sremskoj Mitrovici koji se nalazi na putu R-116 je složeni most sa prilaznim konstrukcijama od prednapregnutog betona i glavne čelične mostovske konstrukcije sandučastog poprečnog preseka sa ortotopnom pločom ukupne dužine 750 m.

     Euro Gardi Group je 2006. godine angažovan od strane JP “Putevi Srbije” da uradi specijalistički pregled i analizu stanja mosta koji je izgrađen 1976. godine i sada zahteva određenu rekonstrukciju.