01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
 
 

IZGRADNJA MOSTA PREKO REKE SAVE U BEOGRADU
Beograd, Srbija

     Novi most preko Save ima ukupnu dužinu od 929 m sa kontinualnim gornjim strojem preko 6 raspona. Most je konstruktivnog sistema sa kosim kablovima i jednim pilonom, sa glavnim rasponom od 376 m i zadnjim rasponom od 200 m. Četiri raspona od 69m, 108m, 81m, i 81m se kontinualno nastavljaju u produžetku glavnog raspona.
     Pilon je visok 200 m. Fundiranje stubova je na bušenim šipovima. Ukupna širina mosta je 45.04 m i planirano je da most ima šest saobraćajnih traka, dva koloseka za laki metro i dve pešačko-biciklističke staze. Most i prilazni putevi će takođe formirati prvu fazu prve deonice magistralnog unutrašnjeg poluprstena grada Beograda.