01


02

03

04

05
Početna
EuroGardiGroup
Dobro došli

 
O kompaniji
O nama,
Vizija / Misija,
Bord, Eksperti, Departmani,
Referenc lista,
Projekt
Arhitektura,
Mostovi,
Putevi
 
Departmani
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,
Libija
Kontakt
Mostovi i putevi,
Arhitektura,
Inženjering,
Odnosi sa inostranstvom,

 
DEPARTMAN ZA MOSTOVE I PUTEVE
DEPARTMAN ZA ARHITEKTURU
DEPARTMAN ZA INŽENJERING
DEPARTMAN ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
DEPARTMAN ZA LIBIJU

 

Departman za mostove i puteve

Euro Gardi Group uspešno pruža usluge u okviru projekata putne infrastrukture. Predmet rada su saobraćajnice, mostovi, propusti i drugi prateći objekti i to kako izgradnja novih, tako i rehabilitacija, sanacija i rekonstrukcija postojećih.

Uslugama su obuhvaćeni konsultantski poslovi u svim fazama realizacije projekta, počev od pripreme projekata, izrade projektne dokumentacije pa do vođenja izgradnje i organizacije i praćenja održavanja.

Konsultantske i ekspertske usluge koje Euro Gardi Group u okviru svoje delatnosti pruža klijentima su:

  • Izrada studija izvodljivosti
  • Ekspertske analize stanja postojećih objekata
  • Izrada idejnih i glavnih projekata saobraćajnica
  • Izrada idejnih i glavnih projekata mostova i propusta
  • Tehnička kontrola projekata
  • Stručni nadzor nad izvođenjem radova
  • Tehnička podrška investitorima u procesima javnih nabavki, uključujući i pripremu tenderskih dokumentacija, ugovornih dokumentacija i vrednovanje ponuda
  • Tehnička podrška investitorima u rukovođenju izgradnjom objekata
  • Tehnička podrška investitorima u rukovođenju održavanjem objekata
Pored rada na domaćem tržištu, značajni kadrovski i tehnički kapaciteti departmana su angažovani na stranim tržištima kao i na lokalnim projektima koji se međunarodno finansiraju ili na drugi način tretiraju kao međunarodni.